ที่ตั้งโรงเรียน

 

115/3 ถ.ท่าแพรก ต.เจ๊ะหะ
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110

แผนที่ โรงเรียนอนุบาลบ้านสมถวิล