นักเรียนคนเก่ง

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 9 ก.พ. 2564
โดย : นางสาวรัชณีย์ แก้วเลี่ยม

นาย ราชวัตร เด่นตุลาการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ และคณะผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอตากใบ ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับโรงเรียนอนุบาลบ้านสมถวิลและนักเรียนที่ได้รับรางวัลและทุนการศึกษาจากการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับเหรียญทองระดับประเทศ และระดับจังหวัด และได้แก่
1.
ด.ญ. นินิสรีน บินกูโน ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท 
2.
ด.ญ. อนามิกา แสงสุวิมาน ได้รับรางวัลระดับจังหวัด วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท 
3.
ด.ช. อับดุลมูอีด มะมิง ได้รับรางวัลระดับจังหวัด วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 

และนักเรียนที่ทำคะแนนผ่านเกณฑ์โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่

ด.ญ. นูรฟาดีลา บินสาอิ
ด.ช. แวอัซรอฟ แวปา
ด.ญ. ฟิรดาว กาแบ
ด.ช. มูอัซซัม เจ๊ะสนิ
ด.ช. ซอบีร ลาเต๊ะ
ด.ญ. ศุภสุตา ศรีรัตน์
ด.ญ. ภูริชญา ชมภูทอง
ด.ญ. อาเมเรีย เจ๊ะสะแลแม
ด.ช. วินปวัธ มากมี
ด.ญ. ฮานีต้า สะมะแอ